Praktisch

Aanmelding

U bent steeds welkom na doorverwijzing door de school, het CLB, de kinderarts, … of op eigen initiatief. Er wordt eerst een onderzoek uitgevoerd om de problemen in kaart te brengen en op basis van deze resultaten zal bepaald worden of logopedische behandeling nodig is.

Voor een eerste afspraak of extra informatie kan u best contact opnemen.

Tarieven

Voor de meeste stoornissen is er een tussenkomst via de mutualiteit. Als uw dossier voldoet aan de voorwaarden van het RIZIV zal de terugbetaling gebeuren volgens onderstaande tabel. Wanneer uw dossier niet voldoet aan de RIZIV-voorwaarden, is er terugbetaling mogelijk via aanvullende verzekering. Deze tussenkomst verschilt van mutualiteit tot mutualiteit. Voor meer informatie kan u altijd bij mij terecht.

Ik ben geconventioneerd en werk volgens de wettelijk vastgelegde tarieven van het RIZIV.
Tarieven geldig vanaf 01/01/2021

Je bent gewoon verzekerd Je hebt verhoogde tegemoetkoming
Tarief Terugbetaling Remgeld Terugbetaling Remgeld
Bilanzitting (per 30 min.) € 33,16 € 25,66 € 7,50 € 30,16 € 3,00
Evolutiebilan € 47,27 € 36,27 € 11,00 € 42,77 € 4,50
Sessie (30 min.) € 28,33 € 22,83 € 5,50 € 26,33 € 2,00
Sessie (60 min.) € 56,89 € 45,89 € 11,00 € 52,39 € 4,50
Bilanzitting (per 30 min.)
Tarief € 33,16
Terugbetaling (remgeld) € 25,66 (€ 7,50)
Terugbetaling verhoogde tegemoetkoming (remgeld) € 30,16 (€ 3,00)
Evolutiebilan
Tarief € 47,27
Terugbetaling (remgeld) € 36,27 (€ 11,00)
Terugbetaling verhoogde tegemoetkoming (remgeld) € 42,77 (€ 4,50)
Sessie (30 min.)
Tarief € 28,33
Terugbetaling (remgeld) € 22,83 (€ 5,50)
Terugbetaling verhoogde tegemoetkoming (remgeld) € 26,33 (€ 2,00)
Sessie (60 min.)
Tarief € 56,89
Terugbetaling (remgeld) € 45,89 (€ 11,00)
Terugbetaling verhoogde tegemoetkoming (remgeld) € 52,39 (€ 4,50)